Oryginalna droga leczenia

górnego odcinka przewodu pokarmowego1,2

1.  Controloc i Controloc Control to leki oryginalne o najmniejszej częstotliwości interakcji między lekowych; Sripada R, Suresh Kumar SV, Devanna N and Reddy KR. Drug-drug interactions of pantoprazole: An updated review. ejpmr. 2018;5(7):206-208; Wedemeyer RS & Blume H. Pharmacokinetic drug interaction profiles of proton pump inhibitors: An update. Drug Saf. 2014:37:201–211; Controloc, 20 UE, Charakterystyka Produktu Leczniczego, 03/2021; Controloc 40 UE, Charakterystyka Produktu Leczniczego, 04/2021; ; Controloc Control, UE, Charakterystyka Produktu Leczniczego, 01/2021.
2.  Dexilant jest lekiem oryginalnym i jedynym w grupie inhibitorów pompy protonowej opartym o technologię podwójnego opóźnionego uwalniania (czyli dwufazowego uwalniania); Wocial T. ,Gastroenterologia Kliniczna 2016, tom 8, nr 1; Dexilant 30 60, Charakterystyka Produktu Leczniczego, 02/2021.